Obchodní podmínky

  1. Objednávka přes e-shop není závazná. Stává se závaznou po oboustranném podepsání dokumentu „Potvrzení objednávky“, který obsahuje termín dodání, příp. cenu za dopravu, celkovou konečnou cenu včetně možné slevy.
  2. Doprava za zboží je sjednávána prostřednictvím „Potvrzení objednávky“ při jednotlivých objednávkách. Sazba je určena dle místních podmínek podle vzdálenosti, termínu dodávky, zpětného vytížení a druhu požadovaného auta.
  3. Hodnota palet není promítnuta do ceny zboží. Palety jsou vratné, přičemž doba návratnosti je do dvou měsíců od převzetí dodávky. Náklady spojené se zpětným zasláním palet hradí kupující.
  4. Kupující je povinen odebrat objednané zboží v dohodnutém termínu. Pokud toto neučiní do 10-ti dnů po tomto termínu, vzniká prodávajícímu právo účtovat skladné ve výši 100,-Kč / m2 za neodebrané, uložené v prostorách dodavatele za každý započatý měsíc, nebo poměrnou denní částku.
  5. Zjevné vady je kupující povinen písemně nahlásit při převzetí zakázky. Případné výskyty povrchových výkvětů a kolísání barevnosti způsobené odchylkami vstupních materiálů nemají vliv na kvalitu a užitné vlastnosti zboží a nejsou předmětem reklamací.
  6. Skryté vady na převzatém zboží je kupující povinen sdělit ve dvouleté záruční lhůtě, formou písemné reklamace.

Jsme evropští specialisté na zakázkovou výrobu atypických stavebních a architektonických prvků podle návrhů projektantů a podle přání a představ velkých i drobných investorů.

Kontaktujte nás

BETON-Těšovice, spol. s r.o.
383 01 Těšovice-Běleč 59, okr. Prachatice

Tel.: 388 302 812
E-mail: tesovice@beton-t.cz